OİS, üniversite bünyesinde faaliyet gösteren “Sürekli Eğitim Merkezi” gibi yapıların sertifika programları ve başvuru süreçlerini takip edebilmelerine imkan sunar mı?

Bu programlara katılmak isteyen kişiler; sistem üzerinden başvuru, online ödeme gibi işlemleri yapabilmekle beraber, sistem üzerinden eğitim süreçleri de takip edilmektedir.

OİS “Hazırlık Sınıfı” öğrencilerinin eğitim sürecini de içine alan bir sistem midir?

Hazırlık sınıfı öğrencilerinin devamsızlık, not girişleri gibi tüm işlemleri de sistem üzerinden yapılmaktadır.

OİS çoklu dil desteği sağlayan bir öğrenci otomasyonu mudur?

OİS, farklı kültürleri barındıran üniversiteler için ideal bir öğrenci bilgi sistemidir. Çoklu dil desteği ile her kullanıcının sistemden yararlanmasını sağlar.

OİS global bir öğrenci işleri sistemi midir?

 

OİS’in altyapısı sadece Türkiye’deki üniversite yapısına göre kurgulanmamıştır. Uluslararası üniversiteler tarafından da kullanılmaktadır.

 

 

OİS neden bir kampüs yönetim sistemi niteliğindedir?

OİS, Öğrenci işleri yönetimi ile birlikte; kampüs alanlarının kontrolü, akademisyenlerin performans değerlendirmeleri, finans yönetimi vb. bir çok konuda da çözüm sağladığından bir kampüs yönetim sistemi niteliğindedir.

OİS kapsamlı bir öğrenci otomasyonu mudur?

OİS, Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi’dir. Aynı zamanda üniversitelerin ihtiyaç duyduğu bir kampüs yönetim çözümüdür.

Öğrenci otomasyon sisteminde etkili satış süreci nasıl olur?

OİS, üniversitelere kiralama usulu satışı yapılan bir projedir. Üniversitelerin her yıl yeni kayıt yaptıran öğrenci sayısı üzerinden lisanslama yapılır. Sabit paket bir ürün değildir.

Teknik yönleri güçlü bir öğrenci işleri sistemi olan OİS’in, kurumun kullandığı diğer programlar ile entegrasyonu kolayca yapılabilir mi?

OİS, şu ana kadar mevcut müşterilerimizin kullandığı birçok program ile entegre edildi. LMS, muhasebe programları, bankalar gibi web servis sağlayan her kurum ve program ile kolayca entegre edilir.

OİS’in modülleri birbirinden bağımsız mı çalışır?

OİS’in modülleri birbirinden bağımsız değildir. Her modül birbiriyle entegre çalışır ve sistemdeki her bilgi bütün modüller içerisinde kulanılıp raporlanabilir.

Bu kadar işlevsel bir proje olan OİS, kaç yıldır geliştirilen bir öğrenci işleri sistemidir?

OİS 10 sene önce geliştirilmeye başlanmış bir AR-GE projesidir ve eğitim sektörüne hakim deneyimli personeller ile  geliştirilmeye devam edilmektedir.