OİS

ÖĞRENCİ BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ

Kampüslerin büyümesi ile yönetimsel ihtiyaçlarda artmaktadır. OİS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi), Öğrenci İşleri Sistemi’nden ziyade bir “Kampüs Yönetim Çözümü’dür.” OİS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi), sık sık değişen yönetmeliklerin sisteme yansıtılmasına çözüm sunarak; yönetmelik değişikliklerinin karmaşık bir hale gelmesini engeller. Eğitim- Öğretim süreçlerinin her alanına çözüm sunan modülleriyle, gelişen ve değişen eğitim teknolojilerine kolayca adapte edilir.

OİS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi), yönetimsel süreçlerdeki verilerin aynı platform içinde paylaşılmasını ve farklı departmanlar arasında kullanımını sağlayan bir öğrenci işleri otomasyonudur. Aynı zamanda Bologna sürecine uyumluluğu ile sürecin denkliğine uygun tüm belgeleri sistemden alabilirsiniz. Bologna sürecinin hedeflediği doğrultuda da geliştirilmeye devam edilmektedir.

En kapsamlı Öğrenci Otomasyonu Olan OİS'in Geliştirilme Süreci

Geliştirilmesine 2003 yılında başlanılan ve Teknopark AR-GE projesi olan OİS (Öğrenci Bilgi Yönetim Sistemi), Öğrenci İşleri Sistemi’nden ziyade Kampüs Yönetim Sistemi niteliğinde bir projedir. Büyüyen kampüslerin tüm gereksinimlerini karşılayan, modern arayüzlere sahip modülleri içermektedir.